Hoppa till sidans innehåll

Kallelse Årsmöte 10 februari 2020

05 JAN 2020 22:38
  • Skapad: 05 JAN 2020 22:38

Samtliga medlemmar kallas till årsmöte i Boxen på Öjavägen 2 måndagen den 10 februari 18:00

Punkter som skall behandlas enligt stadgarna:

1.Fastställande av röstlängd för mötet.

2.Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.Fastställande av föredragningslista.

6.Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7.Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.Fastställande av medlemsavgifter.

10.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.Val av

a)  föreningens ordförande för en tid av ett år;

b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c)  minst en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d) minst en revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) En till tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt

f)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

13.Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Motioner skall skickas till styrelsen för behandling senast 20/1 2020

Kontakta valberedningen med nomineringar till styrelsen i god tid inför mötet för att underlätta deras arbete.

Anmälan till årsmötet sker senast 6 februari, detta för att vi skall kunna köpa smörgåstårta och bjuda på till samtliga deltagare på mötet.

Skribent: Felicia Eklund
E-post: Adressen Gömd

Betalningsuppgifter:

BG: 5056-4574 eller
Swish: 123 571 49 85

Märk alltid betalningen

Flen Sport & Hälsa IF är en ideell förening med visionen "En plats för alla"

 

Postadress:
Flen Sport & Hälsa IF
Jenni Östling, Prins Wilhelms väg 43
64231 Flen

Besöksadress:
Atletboxen, Öjavägen 2
64293 Flen

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: fshif.styrelsen@gmai...

Guldsponsorer

imagerl85e.pngBronssponsorer
imagef2pzf.png

image0fx2p.png

imagehzhe.png

imagefv9w.png'

image0nap.png

JAKOB BREIMAN AB

 

unnamed.png